Arche Siedlisko

Instrukcje obsługi

Jak obsłużyć klimatyzację?

Klimatyzacja jest urządzeniem o dużym poborze prądu. W trosce o środowisko instalacja elektryczna boksu została skonstruowana w taki sposób, że nie ma możliwości jednoczesnego włączenia klimatyzacji, kuchenki, czajnika i ogrzewacza ciepłej wody. Klimatyzacja wyłączy się na czas gotowania, ogrzewacz wody także.

CHŁODZENIE

   1.    Wciśnij pomarańczowy przycisk na pilocie
   2.    Wciśnij przycisk MODE na pilocie aby strzałka na wyświetlaczu wskazywała PIERWSZĄ ikonkę – śnieżynkę. 
   3.    Wybierz oczekiwaną temperaturę strzałkami w dół i w górę. Nie nastawiaj zbyt niskiej – urządzenie automatycznie schłodzi box do żądanej temperatury w najkrótszym możliwym czasie.
   4.    Przyciskiem FAN możesz ustawić siłę nawiewu

OGRZEWANIE

   1.    Wciśnij pomarańczowy przycisk na pilocie
   2.    Wciśnij przycisk MODE na pilocie aby strzałka na wyświetlaczu wskazywała TRZECIĄ ikonkę – słoneczko. 
   3.    Wybierz oczekiwaną temperaturę strzałkami w dół i w górę. Nie nastawiaj zbyt zbyt wysokiej – urządzenie automatycznie ogrzeje box do żądanej temperatury w najkrótszym możliwym czasie.
   4.    Przyciskiem FAN możesz ustawić siłę nawiewu.

W RAZIE KŁOPOTÓW

Jeśli ogrzewanie lub chłodzenie nie funkcjonuje w ciągu 30 minut od włączenia wciśnij przycisk RESET na pilocie i ustaw urządzenie ponownie według wskazówek powyżej.