Arche Siedlisko

Z szacunkiem do przyrody, blisko lokalnych społeczności

Z szacunkiem do przyrody, blisko lokalnych społeczności

Nasze obiekty usytuowane są w miejscach noszących ślady obecności człowieka, takich jak np. dawne gospodarstwa czy siedliska. Nie chcemy niepotrzebnie ingerować w naturę. Wejście w miejsca wcześniej zamieszkałe pozwala na włączenie do projektu społeczności lokalnej, która zbliża naszych gości do tradycyjnego modelu wypoczynku, blisko natury.

Z szacunkiem do przyrody, blisko lokalnych społeczności